Вступ для організацій

Для вступу організації у професійну спілку ЄСОП організацій необхідно відповідати 2 умовам:

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ПІДТВЕРДИТИ ВІДПОВІДНІСТЬ ЦИМ УМОВАМ, МАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОСТІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК З ПРОФЕСІОНАЛАМИ ЄСОП, ЗРОБІТЬ ТРИ КРОКИ:

Крок 1.

Заповніть заяву на вступ до ЄСОП та згоду на обробку персональних даних.

Крок 2.

До заяви прикрепіть інформацію про організацію (профіль підприємства). Форма профілю – довільна, мова – укр, рос або англ., формат pdf, word, excel). Достовірність даних, зазначених у профілі, буде перевірена.

Крок 3.

Пройдіть аудит ЄСОП, направлений на отримання доказів бездоганної репутації вашої організації у сфері безпеки та гігієни праці.

Правлінню Європейського співтовариства з охорони праці

ЗАЯВА ПРО ВСТУП

до  Європейського співтовариства з охорони праці

_______________________________ (повне найменування юридичної особи), далі – Претендент, в особі _____________________________ (прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника, або уповноваженої ним особи), який діє на підставі ______________________________ (Статуту та (за наявності) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вступ до ЄСОП)), заявляє про наміри вступу до Європейського співтовариства з охорони праці та засвідчує про:

 1. Ознайомлення із Положенням про діяльність ЄСОП, Кодексом поведінки учасників, визнання, згоду та зобов’язання їх дотримуватися у сфері гігієни та безпеки праці;
 2. Підтримання бачення, місії та цінностей ЄСОП, приймання участі у досягненні мети та цілей Співтовариства;
 3. Намір постійно удосконалюватися у сфері гігієни та безпеки праці;
 4. Готовність демонструвати відкритість для проходження аудиту ЄСОП, спрямованого на підтримання бездоганної репутації у сфері безпеки та гігієни праці.

Інформація про Претендента:

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:_________________
Місцезнаходження:_________________
Адреса для листування:_________________
Номер телефону:_________________
Електронна поштова адреса:_________________

У випадку зміни будь-яких відомостей, викладених вище, Претендент зобов’язується повідомити про це Асоціацію письмово листом, скріпленим підписом керівника/уповноваженого представника Претендента та відбитком печатки Претендента не пізніше трьох робочих днів після настання відповідних змін, в протилежному випадку Претендент самостійно та одноосібно несе всі ризики, пов’язані з відсутністю в Асоціації відповідних достовірних відомостей про нього.

  Профіль підприємства в форматі pdf, word, excel:

  За позитивного рішення Правління, протягом 1 місяця ви отримаєте сертифікат та індивідуальний номер у реєстрі учасників ЄСОП.
  Ласкаво просимо до нових перспектив!

  Необхідно більше інформації?

  © All rights reserved.