Термокостюм робітника екструдера для виготовлення паливних брикетів» та «Захисний одяг пожежного-рятувальника»

Виконавець: студенти групи МОП-20-511 Шаповалов Максим Сергійович, П’ятник Тетяна Андріївна

Виконавець: Шаповалов Максим Сергійович, П’ятник Тетяна Андріївна, Студенти групи МОП-20-511
Керівник: Доцент кафедри ОПтаТЕБ, к.т.н. Цимбал Богдан Михайлович
НУ «Цивільного захисту України»

На робітника екструдера в процесі трудової діяльності впливає велика кількість небезпечних та шкідливих виробничих факторів, тому як засіб індивідуального захисту для працівника, пропонується розроблений захисний костюм (термокостюм).

Термокостюм у робочій зоні дає можливість зменшити дію шкідливих та небезпечних факторів таких, як теплове випромінювання, іскри, гарячі поверхні обладнання, пил тощо.

Він містить комбінезон, який складається з куртки та брюк з резинками на рукавах, талії і нижній частині брюк, передніх та задніх карманів, змійки, капюшону з резинкою, який відрізняється тим, що до рукавів куртки за допомогою змійок кріпляться рукавички, які мають зносо-, термо- та кислотостійкі властивості.

Термокостюм застосовується у наступній послідовності: спочатку одягають рукавички, які за допомогою змійок приєднують до рукавів куртки, яка також містить передні кармани. Потім одягають брюки, які містять задні кармани та куртку. Брюки та куртка щільно прилягають до талії людини за допомогою широкої резинки, а також нижня частина брюк щільно прилягає до ніг людини за допомогою широких резинок. Далі одягають капюшон, який щільно прилягає до обличчя людини за допомогою резинки, та застібають змійку за допомогою замка. Верхня та нижня планки закривають змійку. На верхній планці і резинці капюшона розташований світловідбивач у вигляді стрічки, а рукава куртки та нижня частина брюк містять відповідно аналогічні стрічки. Для задоволення фізіологічних потреб людини розстібають змійку за допомогою замку.

На рисунку 1 зображено захисний комбінезон запропонований для робітника екструдера.

Рисунок 1 – Захисний комбінезон запропонований для робітника екструдера

Термокостюм було піддано випробуванням, результати яких наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Результати випробування термокостюму

№ з/п Параметр Одиниці вимірювання Фактичне значення
1 Розривне навантаження:
– за основою
– за утоком
Н  
1226,9
1034,9
2 Вміст вільного формальдегіду мкг/г 24,5
3 Повітропроникність дм³ /м² ·с 75,8
4 Гігроскопічність % 5,5
5 Стійкість до стирання циклів 8570
6 Стійкість до дії мастил бали 6
7 Обмеженість поширення полум’я с >20
8 Питомий поверхневий електричний опір Ом 45,6·10¹º
9 Коефіцієнт світлоповертання кд·лк ̄ ¹ ·м ̄ ² 520
10 Термостійкість ºС +350

Під час випробувань на вогнестійкість полум’я не поширювалось, діри не утворювалися, палаючі чи розплавлені фрагменти були відсутніми, залишкового горіння та тління не було.

На розроблений термокостюм було отримано патент на корисну модель (Додаток А).

Робітник екструдера входить до складу добровільної пожежної дружини підприємства. Для підвищення рівня безпеки працівника під час ліквідації пожежі, надзвичайних ситуацій або аварійно-рятувальних робіт, пропонується захисний одяг пожежного-рятувальника. Захисний одяг належить до засобів індивідуального захисту пожежних-рятувальників, які під час ліквідації надзвичайних ситуацій працюють в специфічних умовах, обумовлених несприятливими факторами. Він дасть можливість захистити працівника від:

  • відкритого вогню, іскри;
  • підвищеної температура навколишнього середовища і предметів;
  • токсичних продуктів горіння;
  • диму;
  • зниженої концентрації кисню в повітрі;
  • падаючих частин будівельних конструкцій;
  • небезпечних факторів вибуху (ударна хвиля, світлове випромінювання);
  • отруйних речовин, що надходять у навколишнє середовище з ушкодженого обладнання.

За таких умов дозволяє зменшити дію шкідливих та небезпечних факторів на організм пожежного-рятувальника.

Захисний одяг пожежного-рятувальника відноситься до засобів індивідуального захисту пожежних-рятувальників, які під час ліквідації надзвичайних ситуацій працюють в специфічних умовах, які обумовлюються несприятливими факторами.Суть захисного одягу: удосконалення конструкції захисного одягу пожежного-рятувальника, який дає дозволить підвищити ергономічні, функціональні та захисні властивості існуючого захисного одягу, при одночасному забезпеченні можливість аналізу дій пожежного-рятувальника під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Це в свою чергу дозволить підвищити ефективність виконання робіт пожежним-рятувальником.

Рис. 2, 3, 4 – Зовнішній вигляд захисного одягу пожежного рятувальника

В захисному одязі пожежного-рятувальника (рис. 2), який містить комбінезон, що складається з куртки, брюк, підкаснику, змійки з двома замками, передніх та задніх карманів, резинок на рукавах, талії, підкаснику і нижній частині брюк, зносо-, термо- та кислотостійких рукавичок, які кріпляться до рукавів куртки за допомогою змійок, верхню та нижню планки, які закривають змійку, світловідбиваючі стрічки на верхній планці, рукавах куртки, резинці підкасника і на нижній частині брюк, на брюках розміщуються бокові кармани та передні кармани-клапани, в яких знаходяться наколінні вставки, на задній частині куртки, передніх та задніх карманах містяться світловідбиваючі стрічки, до передньої частини куртки кріпиться камера-самописець, на талії розміщені петлі, в яких розташований бойовий пояс, до куртки за допомогою липучки закріплюється термостійка каска та тканинний ковпак-пелерина, каска оснащена світловим маячком та боковим ліхтарем, який кріпиться за допомогою кронштейну.

Костюм виконується з термо-, кислото-, вогнетривкої та зносостійкої двошарової бавовняної тканини.

За рахунок не складної конструкції, бавовняної тканини, суцільним (комплектним) одяганням захисного одягу зменшується час одягання, вага та підвищується ергономічність і комфортність. Виключається можливість розукомплектування захисного одягу.

Використання бойового одягу пожежного-рятувальника запропонованої конструкції дозоляє підвищити ефективність проведення аварійно-рятувальних робіт за рахунок скорочення часу одягання, зменшення ваги, зменшення втоми рятувальника завдяки ергономічності і комфортності одягу. Одночасно забезпечується підвищення рівня безпеки пожежного-рятувальника за рахунок наявності захисту від травм голови, покращення ідентифікації місця знаходження пожежного рятувальника під час роботи в темряві та в умовах недостатньої видимості. З’являється можливість проводити аварійно-рятувальні роботи в складних умовах недостатньої видимості. При цьому стає можливим спрощувати його розпізнавання у темряві, надає можливість аналізу його роботи, страхування при роботі на висоті, порятунку людей та самопорятунку під час гасіння пожеж та проведення пов’язаних з ними аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для носіння озброєння та спорядження. Одночасно забезпечується підвищення рівня безпеки пожежного-рятувальника за рахунок наявності захисту від травм колінних суглобів, покращення ідентифікації місця знаходження пожежного рятувальника під час роботи в темряві та в умовах недостатньої видимості. При цьому стає можливим аналізувати дії пожежного-рятувальника під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій, виявляти факти порушення правильності виконання робіт чи умови травматизму (смерті) за рахунок наявності камери-самописця.

На захисний одяг пожежноного-рятувальника було отримано патент на корисну модель (Додаток Б).

Практичне застосування. Захисний одяг пожежного-рятувальника впроваджено в навчальний процес при вивчені дисциплін: «Ризикоорієнтоване управління охороною праці», «Атестація та паспортизація робочих місць і ергономіка» та «Моніторинг охорони праці та теорія професійних ризиків», як засоби індивідуального захисту пожежних-рятувальників. Було створено презентаційний ролик https://www.youtube.com/watch?v=UWf8VGwRhfk.

Рис. 5 – Кадр з відео “Захисний одяг пожежного-рятувальника”

Даний науковий експонат захищено патентами на корисну модель: «Термокостюм робітника екструдера», «Захисний одяг пожежного-рятувальника» та подано заявку на корисну модель «Бойовий одяг пожежного-рятувальника», яка отримала позитивне рішення.

Результати роботи доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на таких конференціях: XVIII Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика» (Луцьк, ІВВ Луцького НТУ, 2020) та Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика» (Харків, НУЦЗУ, 2019).

Праці які додатково відображають наукові результати кваліфікаційної роботи:

–        Термокостюм робітника екструдера для виготовлення палив-них брикетів: пат. 135833 Україна МПК A41D 13/005 (2006.01), A41D 13/01 (2006.01), A41D 13/02 (2006.01). №u201900130; заявл. 03.01.2019; опубл. 25.07.2019, Бюл. №14.

–        Захисний одяг пожежного-рятувальника: пат. 141821 Україна МПК A41D 13/005 (2006.01), A41D 13/01 (2006.01), A41D 13/02 (2006.01). №u201910753, заявл. 30.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. №8.

Рис. 6, 7, 8, 9 – Патенти на корисну модель

© All rights reserved.