Розробка системи безпечної праці за ергономічним критерієм (на прикладі обслуговування і ремонту автомобіля)

Виконавеці: ст. гр. 184-16-6 Середюк Олег Євгенович, Сузімова Анна Євгенівна

Виконавеці: ст. гр. 184-16-6 Середюк Олег Євгенович, Сузімова Анна Євгенівна
Керівник: Чеберячко Сергій Іванович
НТУ «Дніпровська політехніка»

Мета проекту – зменшення кількості травматизму на при обслуговуванні і ремонті автомобілів в автопарку підприємств на 10 % від загальної кількості травм (за даними Фонду соціального страхування при обслуговуванні транспорту, складського господарства кількість травм складає 9,7 % (226 травмованих осіб, в т.ч. – 32 смертельно за 2019 рік), за рахунок поліпшення технічного стану засобів виробництва та покращення технологічного рівня виробничих операцій

Найбільш травмонебезпечні професії

 

Основний показник, який дозволяє оцінити безпечність технологічного процесу – це оцінка ергономічних ризиків, яку визначаємо за бальною шкалою, оскільки він дозволяє об’єднати і технічні причини нещасних випадків і психофізіологічні, які загалом складають 26 % від загальної кількості.

Для вирішення поставленої задачі будуть використані апробовані методи для розрахунку ергономічних ризиків (метод “REBA” для дослідження саме біомеханіки верхніх кінцівок тулубу людини з урахуванням фізичного навантаження та метод програма для розрахунку кошторису обладнання у порівнянні із витратами пов’язаними із затратами на лікування травмованого працівника, пошуку працівника для заміни, його навчання та зменшення продуктивності праці).

Метод REBA

Програма для обрахунку кошторису захворювань

Програма для обрахунку економічних витрат на обладнання

В результаті виконання проекту буде удосконалено система управління охороною праці на основі ризик-орієнтованого підходу, що полягає у впроваджені чотирьох кроків: Вияви, Визнач, Вмотивуй, Впроваджуй, до кожного з яких буде розроблено відповідний механізм виконання і контролю.

Для Виявлення небезпек – контрольна карта небезпек, для Визначення – чек лист з оцінки ергономічній ризиків, для Вмотивуй – програма для обрахунку економічних витрат на закупку технологічного обладнання, Впроваджуй – контрольний чек лист для перевірки етапів виконання.

Система безпечної праці на основі ергономічного чинника


Чек лист для розрахунку ергономічних витрат

 

Фрагмент таблиці для економічної оцінки обладнання

Програма для обґрунтування економічних витрат та пошуку раціонального рішення

Час на виконання 6 місяців. Необхідний збір вихідних даних їх обробка, формування контрольних списків небезпеки, розробка чек-листів та визначення ергономічних ризиків, удосконалення програми з обрахунку економічних витрат, розробка контрольного листа для перевірка.

© All rights reserved.