Дослідження ергономічних ризиків під час використання ручного інструменту

Виконавець: студентка гр. 184-18ск-6 Талапа Анна Анатоліївна

Виконавець: студентка гр. 184-18ск-6 Талапа Анна Анатоліївна
Керівник: доц. к.т.н. Дерюгін Олег Валентинович
НТУ «Дніпровська політехніка»

Мета проекту – Знизити кількість професійних захворювань кінцівок працівників (стенозуючий лінгаментіт та карпальний синдром) на 20 % від загальної кількості професійних захворювань; за рахунок підвищення ергономічності робочого інструменту.

 

 

Основний показник, який дозволяє оцінити якість робочого інструменту є ергономічність – що означає відповідність поставленим задачам, зручність у використанні для конкретного працівника, пасування робочому місцю, тобто забезпечення комфортного положення з мінімальними затратами фізичної енергії (зменшують зусилля)це показник, який залежить.

Ергономічний  – той який відповідає завданню, антропометричним даним працівника, умовам праці, навантаженню

Для вирішення поставленої задачі будуть використані апробовані методи для розрахунку ергономічних ризиків (метод “RULA” для дослідження саме біомеханіки верхніх кінцівок тулубу людини з урахуванням фізичного навантаження та контрольний списик для визначення комфорту і безпеки робочого інструменту)

 

Програма для оцінки ергономічного ризику RULA

В результаті виконання проекту будуть розроблені чек-листи для оцінки ергономічності робочого інструменту, складені контрольні списки для визначення сильних і слабких сторін конкретних робочих інструментів, що дозволить швидко порівнювати їх між собою та обраховувати ризики щодо виникнення професійних захворювань. Такий підхід дозволить зменшити рівень захворюваності опорно-рухового апарату працівників до 25 % від загальної кількості, за рахунок підвищення ергономічності робочого інструменту, що застосовується.

Вигляд чек листа (контрольний список)

 

Час на виконання два місяці. Необхідний збір вихідних даних їх обробка, формування контрольних списків для оцінки, визначення ергономічних ризиків, що в результаті дозволить порівняти робочий інструмент від різних виробників.

© All rights reserved.